Konsultacinė verslo ir kita valdymo veikla
 
Investicinių projektų, galimybių studijų, paraiškų ES struktūrinių fondų paramai gauti rengimas, su tuo susijusios konsultacijos, ES struktūrinių fondų ir iš kitų finansavimo šaltinių finansuojamų projektų administravimas, priežiūra ir konsultavimas, viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimas.
VIZart / Visos teisės saugomos. 2006 - 2017